Co nas wyróżnia

Przede wszystkim, stawiamy na jakość, nie na ilość! Dlatego nasze grupy są maksymalnie sześcioosobowe. Tylko takie rozwiązanie zapewnia naszym Słuchaczom zindywidualizowane podejście do ich potrzeb i wymagań. Wierzymy, że mniejsza liczebność grup przekłada się bezpośrednio na ilość ‚wyprodukowanego’ języka przez naszych Słuchaczy w trakcie zajęć.

Po drugie, wyznajemy zasadę, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Dlatego też nasi lektorzy prowadzą tylko te kursy, w których są wyspecjalizowani, co pozwala im skupić się na konkretnych potrzebach poszczególnych grup wiekowych. Dodatkowo, jeden lektor prowadzi daną grupę przez cały czas trwania kursu gdyż tylko takie rozwiązanie zapewnia wnikliwą analizę potrzeb poszczególnych Słuchaczy.

Po trzecie, ale nie najmniej ważne, zapewniamy wysoką skuteczność i widoczne wyniki pracy. Nasi Słuchacze, oprócz testów cząstkowych, piszą na zakończenie kursu egzamin końcowy na podstawie którego otrzymują szczegółowy raport o nabytych umiejętności językowych.

 

Zachęcamy do kontaktu – gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Słuchacza.